ijs voor iedereen

 

- Postkantoor voor brieven van en naar overleden mensen -

 

ijs voor iedereen brengt mensen op verhaal door handgeschreven brieven te schrijven naar overleden geliefden of als nalatenschap. Brieven over de dood heen. Want liefde overlijdt nooit.

Enkel als het ijs smelt, vindt het water zijn weg.

 

 

 

 

 

 

 

Brieven voor nu - brieven naar overledenen

 

Verdriet plakt soms aan alle muren van je huis vast. ijs voor iedereen wil mensen op verhaal laten komen over sterven en achterblijven door te schrijven naar wie gemist wordt.

 

 

Elke handgeschreven brief naar een overleden geliefde wordt in het postkantoor gearchiveerd.

Uit elke brief wordt één zin anoniem* op deze website gepubliceerd.

Later worden deze citaten gebundeld in een uitgave.

 

Saar De Buysere - beeldend kunstenares - of Sassafras De Bruyn - illustratrice en grafisch vormgeefster - hertekent je brief met potlood en geeft de sfeer van de brief weer in een beeld. Dit beeld wordt als (postzegel)tekening naar jou teruggestuurd.

 

*Enkel de voornaam van de geadresseerde wordt vermeld. Herkenbaar voor de afzender. Streep de naam niet door, vergeet hen niet.

 

postadres:

ijs voor iedereen - brief voor nu - Postbus 40, 9000 Gent-Centrum

 

 

 

Brieven voor later - brieven als nalatenschap

 

ijs voor iedereen is er voor mensen die het einde van de straat hebben bereikt en naar de overkant gaan. Om te schrijven naar wie achterblijft.

Later, op een door jou bepaalde dag, wordt de brief bezorgd aan wie jou mist.

 

Maar eveneens voor wie een brief wil schrijven naar later. Een brief naar een ander of jezelf, die vanuit het heden geschreven in de toekomst wordt ontvangen.

 

De brief wordt in het postkantoor gearchiveerd en ongeopend / ongelezen voorbereid voor verzending.

 

postadres:

voorkant envelop: ijs voor iedereen - brief voor later - Postbus 40, 9000 Gent-Centrum

achterkant envelop: noteer je volledige naam en mailadres.

 

 

Er wordt vanuit ijs voor iedereen per mail contact met jou opgenomen om de nodige gegevens op te vragen om te garanderen dat de brief (ook jaren later) bij de geadresseerde terecht komt.

 

 

ijs voor iedereen

 

ijs voor iedereen is een ongewoon postkantoor voor handgeschreven brieven voor nu en later.

 

Het ijs is er voor iedereen.

Het leven is er slechts op voorwaarde van de dood.

 

Het postkantoor wil rouw verzachten en troost brengen op kwetsbare momenten door mensen aan te zetten tot schrijven naar wie mist en gemist wordt.

Handgeschreven brieven, zonder delete-toets. Want in het gekrabbel op papier zit de emotie verborgen.

 

Het postkantoor werd opgericht op

5-01-2017 als hou-vast in koude dagen.